Maailmanlaajuinen jätevedenkäsittelyratkaisujen tarjoaja

Yli 14 vuoden valmistuskokemus

Vesiviljely: Kestävän kalastuksen tulevaisuus

Vesiviljely, kalojen ja muiden vesieliöiden viljely, on kasvattanut suosiotaan kestävänä vaihtoehtona perinteisille kalastusmenetelmille.Maailmanlaajuinen vesiviljelyteollisuus on kasvanut nopeasti viime vuosina, ja sen odotetaan jatkavan laajentumista tulevina vuosikymmeninä.Yksi vesiviljelyn osa-alue, joka saa yhä enemmän huomiota, on kierrätysvesiviljelyjärjestelmien (RAS) käyttö.

 

Kierrättävät vesiviljelyjärjestelmät

Kierrättävät vesiviljelyjärjestelmät ovat eräänlaista kalanviljelyä, jossa kaloja viljellään suljetussa ympäristössä.Nämä järjestelmät mahdollistavat vesi- ja energiaresurssien tehokkaan käytön sekä jäte- ja tautipesäkkeiden hallinnan.RAS-järjestelmät auttavat vähentämään perinteisen kalastuksen ympäristövaikutuksia ja tarjoavat kalaa ympäri vuoden, mikä tekee niistä houkuttelevan vaihtoehdon sekä ammatti- että virkistyskalastajalle.

 

Vesiviljelylaitteet

Kierrätettyjen vesiviljelyjärjestelmien menestys perustuu useisiin erikoislaitteisiin, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen:

Vesiviljelyrummut: Näitä suodattimia käytetään kiinteiden jätteiden ja roskien poistamiseen vedestä.Rumpusuodattimet pyörivät hitaasti vangiten jätteen verkkoon ja päästäen puhtaan veden läpi.

Proteiininkeräimet: Näitä laitteita käytetään poistamaan vedestä liuennut orgaaninen aines, kuten ylimääräinen ruoka- ja kalajätteet.Proteiininkeräimet toimivat houkuttelemalla ja poistamalla näitä aineita vaahtofraktioinniksi kutsutun prosessin kautta.
Vesiviljelylaitteet ovat kehittyneet viime vuosina pitkälle, mikä helpottaa ja tehostaa kalojen ja muiden vesieliöiden viljelyä.RAS-järjestelmien ja niihin liittyvien laitteiden kehittäminen on avannut uusia mahdollisuuksia kestävään kalastukseen maailmanlaajuisesti.Alan kasvun jatkuessa on todennäköistä, että tulemme näkemään lisää kehitystä vesiviljelylaitteistoissa, jotka auttavat tekemään kalanviljelystä entistä tehokkaampaa ja ympäristöystävällisempää.


Postitusaika: 17.10.2023